ZAMEK Culture Centre

- homepage

PROMIGRACYJNE SOJUSZE / Panel dyskusyjny o obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy

Panel dyskusyjny o obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz obywatelskich działaniach pomocowych w Polsce i w Litwie z aktywistkami i członkiniami Stowarzyszenia Egala, Sienos Grupė, Grupy Granica i Fundacji Ocalenie

Pętla indukcyjna, tłumaczenie na PJM – Julia Stepień


Promigracyjne sojusze. Współpraca oddolnych inicjatyw z podmiotami sformalizowanymi w Polsce to badawczo-aktywistyczny, partnerski projekt Stowarzyszenia Lepszy Świat, Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Salam Lab – Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju oraz niezależnych badaczek i badaczy. Projekt kierujemy do oddolnych inicjatyw w całej Polsce, zaangażowanych pomocowo, edukacyjnie i integracyjnie w kwestie uchodźstwa i migracji oraz do sformalizowanych podmiotów z nimi współpracujących lub chcących współpracować m.in. samorządów, firm, mediów, szkół, NGO-sów, prywatnych firm.

 

Celem projektu jest zidentyfikowanie motywacji, jakimi kierują się te grupy do podjęcia współpracy pomiędzy sobą, a także przeszkody i uprzedzenia, które pojawiają się w trakcie (prób) współdziałania. Istotnym etapem projektu jest upowszechnianie wyników badań. W ten sposób chcemy wzmocnić oddolne inicjatywy, usprawnić już istniejące partnerstwa, podzielić się zebranymi narzędziami pracy, dać przestrzeń do wymiany punktów widzenia. Ważne jest dla nas również zwrócenie uwagi na siłę i sprawczość oddolnych inicjatyw w walce o respektowanie praw człowieka i w budowaniu społeczeństwa międzykulturowego. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Rozmowę o obecnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz obywatelskich działaniach pomocowych w Polsce i w Litwie poprowadzi Anna Piekutowska z Radia Tok FM. Jej rozmówczyniami będą: Ewa Wołkanowska-Kołodziej (Sienos Grupė), Joanna Sarnecka (Fundacja Egala – Grupa Granica), Agata Ferenc (Fundacja Ocalenie), Danuta Kuroń (Grupa Granica).


AGATA FERENC – z wykształcenia i pasji etnolożka, wrocławska aktywistka społeczna, feministka i matka. Zawodowo związana z pracą w pomocowych i prawnoczłowieczych organizacjach pozarządowych. Koordynatorka różnego typu projektów pomocy rozwojowej na Sri Lance i w Palestynie, gdzie współpracowała z Polską Akcją Humanitarną i Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej. We Wrocławiu związana była z pracą na rzecz społeczności Romów rumuńskich (ze Stowarzyszeniem Nomada i Fundacją Dom Pokoju). W latach 2015-2016 kilkukrotnie była na Bałkanach, w ramach działań pomocowych i rzeczniczych oddolnej Kolacji Wrocław Wita Uchodźców. Obecnie, w ramach współpracy z Fundacją Ocalenie, angażuje się w pomoc ludziom w drodze na granicy polsko-białoruskiej.

 

JOANNA SARNECKA – antropolożka kultury/etnografka, artystka działająca w obszarze sztuki opowiadania (grupa „Opowieści z Walizki”), eksperymentująca z tańcem butoh i performance’em. Interesuje się współdziałaniem z nowymi technologiami. Działa społecznie na rzecz włączania w kulturę, w założonej przez siebie Fundacji na Rzecz Kultury „Walizka”. Trenerka Szkoły Dialogu. W 2020 roku zainicjowała działalność Wirtualnego Muzeum Antropocenu. Dwukrotna stypendystka MKiDN i stypendystka ZAiKS. Od grudnia 2021 roku przede wszystkim angażuje się w pomoc humanitarną na granicypolsko-białoruskiej w ramach Grupy Granica w zespole Stowarzyszenia Egala. Wspiera osoby przetrzymywane w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Współpracuje z siecią Badacze i Badaczki na Granicy.

 

DANUTA KUROŃ – działaczka społeczna, związana z Uniwersytetem Powszechnym im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, prezeska Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia. W okresie PRL zaangażowana w opozycję demokratyczną. Należała do czołowych działaczek solidarnościowego podziemia: organizatorka struktur podziemnej „Solidarności” na Lubelszczyźnie, redaktorka czasopism związkowych drugiego obiegu. Po 1989 roku pracowała jako dziennikarka. Od sierpnia 2021 roku zaangażowana w niesienie pomocy na granicy polsko-białoruskiej.

 

Danuta Kuroń o swoich działaniach:

„W sierpniu 2021 organizowałam pomoc rzeczową dla obozu pod Usnarzem, następnie podejmowałam zakończone niepowodzeniem próby włączenia MCK i PCK do pracy humanitarnej na granicy polsko-białoruskiej oraz organizowałam „bezpieczne miejsca” w Warszawie i Lublinie. Od maja do września tego roku [przyp. 2021] prowadziłam magazyn w Teremiskach. Obecnie, razem z koleżankami, szukamy sposobu, by praca humanitarna na granicy polsko-białoruskiej była systemowo finansowana”.

 

EWA WOŁKANOWSKA-KOŁODZIEJ – dziennikarka prasowa specjalizująca się w tematyce społecznej. W 2020 roku „za rzetelność dziennikarską i warsztat pisarski, za znajdowanie pomijanych obrazów życia” została nagrodzona statuetką Twórcy Szczególnie Wrażliwego. W 2019 roku za tekst o polskich onkolożkach „Niewidzialne” dostała Kryształowe Pióro. Za reportaż „Przywiązuję mamę do łóżka i wychodzę” – 1. nagrodę Festiwalu Twórczości Wrażliwej. Za cykl reportaży o ubóstwie i wykluczeniu społecznym (w tym „To co, nie żal umierać?” i „Głuche dzieci: Polsko, usłysz nas”) – nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej. Rok wcześniej za tekst „Więźniowie czwartego piętra” zdobyła wyróżnienie w ogólnoświatowym konkursie reporterskim True Story Award, główną nagrodę Festiwalu Twórczości Wrażliwej, oraz nagrodę im. prof. Elżbiety Tarkowskiej. Nominowana do European Press Prize (2019), oraz do najważniejszych polskich nagród prasowych: Pióra Nadziei Amnesty International (2018), nagrody Radia Zet im. Andrzeja Woyciechowskiego (2018), Grand Press (2017, 2015, 2014, 2013), nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej (2015, 2014, 2013). Autorka książki „Wilno. Rodzinna historia smaków” (Agora 2016), przetłumaczonej także na język litewski (Terra Publica 2017). Redaktorka zbioru wywiadów „Nie było czasu na koniec świata. Rozmowy z matkami niepełnosprawnych dzieci” (Bardziej Kochani 2019). Wolontariuszka w organizacji Sienos Grupė, świadczącej pomoc humanitarną na pograniczu białorusko-litewskim. Mieszka w Wilnie.

 

ANNA PIEKUTOWSKA – dziennikarka radiowa, z wykształcenia socjolożka, publikowała m.in. w „Krytyce Politycznej”, „Tygodniku Powszechnym” i „Oko.press”. W Radiu TOK FM prowadzi „Niedzielny Poranek", „Biuletyn Rewolucyjny” i „Szkoda czasu na złe seriale”.


Partners

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information