Centrum Kultury Zamek

- strona główna

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

1. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami:

Podczas koncertów na Scenie na Trawie istnieje możliwość parkowania auta wzdłuż ul. Św. Marcin i ul. Kościuszki (wyznaczone miejsca parkingowe).
Istnieje również możliwość parkowania na Dziedzińcu Różanym (wjazd od
ul. Kościuszki) z uwagi na ograniczoną ilość miejsca prosimy o zgłaszanie potrzeby parkowania na Dziedzińcu Różanym przed festiwalem (informacja@ckzamek.pl lub telefonicznie 61 64 65 272).

2. Odrębny sektor/platforma dla osób z niepełnosprawnościami
(mała infrastruktura, dostosowane toalety, itp.):

Podczas koncertów na Scenie na Trawie będzie wyznaczona, oznakowana strefa dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla ich osób towarzyszących, wyposażona w przystosowaną toaletę, krzesła (podwyższenie przy stanowisku realizatorów). W strefie dyżurować będą osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Droga do Sali Wielkiej prowadzi przez wejście przy Muzeum Czerwca 1956, a następnie przez foyer Sali Wielkiej – przejście pod opieką pracownika ochrony CK ZAMEK.

Na Dziedzińcu Zamkowym odbędą się koncerty dla siedzącej publiczności. Dla osób na wózkach i dla ich osób towarzyszących wyznaczymy miejsca w pierwszych rzędach.

Koncert otwarcia Ethno Port Festival (7.06. czwartek, g. 19) odbędzie się w Sali Wielkiej i jest przeznaczony dla siedzącej publiczności. Osoby z niepełnosprawnościami, które zakupiły lub zakupią bilet wstępu, proszone są o zgłaszanie potrzeby rezerwacji dodatkowego miejsca dla osoby towarzyszącej na dzień przed koncertem (informacja@ckzamek.pl lub telefonicznie 61 64 65 272).

3. Bezpłatny bilet dla osoby towarzyszącej osobie o umiarkowanym lub znacznym stopniu albo widocznej niepełnosprawności:

Centrum Kultury ZAMEK honoruje możliwość bezpłatnego wstępu dla osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnościami na wszystkie koncerty w ramach Ethno Port Festival.

4. Osoba kontaktowa dla osób z niepełnosprawnościami na terenie imprezy:

Wszyscy wolontariusze obsługujący punkt informacyjny festiwalu znajdujący się w Holu Wielkim będą posiadali niezbędne informacje nt. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

5. Możliwość wejścia na teren imprezy dla osoby z niepełnosprawnością razem z psem przewodnikiem lub psem asystującym:

Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach festiwalowych wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.

6. Informacja dotycząca pętli indukcyjnej, tłumaczenia na polski język migowy oraz audiodeskrypcji.

Podczas Ethno Port Festival nie będą dostępne pętla indukcyjna, tłumaczenie na polski język migowy oraz audiodeskrypcja.
 
7. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami:

Powyższe rozwiązania przygotowano dla osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Informacje o rozwiązaniach przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami są umieszczone na stronie internetowej www.ckzamek.pl oraz dostępne w punkcie informacyjnym w Tubie, w Holu Wielkim CK ZAMEK.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem informacja@ckzamek.pl lub telefonicznie 61 64 65 272.

Jednocześnie prosimy o uwzględnienie faktu, że Centrum Kultury ZAMEK mieści się z zabytkowym budynku, dlatego nie zawsze możliwe jest pełne dostosowanie architektury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.