ZAMEK Culture Centre

- homepage

14. ETHNO PORT POZNAŃ \ Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne

W Holu Wielkim CK ZAMEK można będzie przeczytać fragmenty najnowszego raportu IPCC 2021 - Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zatytułowanego „Zmiany
klimatu 2021: podstawy fizyczne”. Dokonany przez nas wybór kilku najważniejszych informacji jest alarmującym dowodem na to, że powtarzając tytuł znanego filmu, MOŻNA PANIKOWAĆ.______
Plansza zawiera informacje o globalnym ociepleniu w liczbach.  Opisuje jak z kolejnymi latami będzie wzrastać temperatura, a z nią jak podniesie się ocean. Tekst oddziela linia, po jej prawej stronie jest informacja o wykorzystanym raporcie