Centrum Kultury Zamek

- strona główna

Siedziba

Zamek w Poznaniu powstał w latach 1905‒1910 jako rezydencja ostatniego niemieckiego cesarza Wilhelma II. Projektantem budowli był Franz Heinrich Schwechten, który nadał poznańskiej siedzibie cesarza wygląd średniowiecznego zamczyska. 
 
Już w 1919 roku Zamek przeszedł w posiadanie skarbu państwa II Rzeczypospolitej. Dawne apartamenty Wilhelma stały się jedną z oficjalnych siedzib głowy państwa. Pozostała część gmachu była wykorzystywana przez kilka instytucji z Uniwersytetem Poznańskim na czele. 

Późną jesienią 1939 roku, po wejściu hitlerowców do Poznania, zapadła decyzja o całkowitej przebudowie Zamku na rezydencje Hitlera. Prace remontowe były prowadzone prawie do końca wojny.  

Na początku lutego 1945 roku Zamek został zdobyty przez Armię Czerwoną.

W latach 1948‒1962, we wnętrzach stworzonych w czasie II wojny światowej, funkcjonowały biura władz miasta. W 1962 roku powstał Pałac Kultury, który szybko stał się użytkownikiem niemal całego obiektu.

W 1996 roku nazwa Pałacu Kultury została zmieniona na Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

W ostatnich latach dawna rezydencja została poddana gruntownym pracom restauracyjnym. Oczyszczono wszystkie elewacje, wymieniono pokrycie dachowe, przeprowadzono renowację Dziedzińca Różanego z Fontanną Lwów. 

W 2012 roku zakończono przebudowę dawnej reprezentacyjnej części Zamku. W wyniku przekształceń całkowicie zmienił się wygląd i wyposażenie Sali Wielkiej, Holu Wielkiego i Holu przed Salą Wielką. Powstała nowoczesna Sala Wystaw oraz Kino Pałacowe.

Dziś gospodarzem gmachu jest Centrum Kultury ZAMEK, jedna z największych instytucji kultury w kraju. We wnętrzach dawnej rezydencji cesarskiej swoją siedzibę mają także inne instytucje kulturalne (m.in. Teatr Animacji, Centrum Sztuki Dziecka i Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956).

Bibliografia

Najobszerniejszą publikacją poświęconą historii zamku jest katalog wystawy „Kaiserschloss Posen. Zamek cesarski w Poznaniu” z 2003 roku. Opracowanie obszernie opisuje wszystkie momenty w historii obiektu oraz stanowi bogaty zbiór informacji o elementach wyposażenia. Szersze informacje na temat architektury dzielnicy zamkowej znaleźć można w książkach Jana Skuratowicza i Zenona Pałata. Ikonografia zamku opracowana została przez Janusza Pazdera, a szczegółowe zagadnienia dotyczące zapożyczeń architektonicznych i ich znaczeń omówił Maciej Broniewski.
_
Maciej Broniewski, „Zamek cesarski w Poznaniu, czyli jak Wilhelm II widział świat, historię i swoją w niej role”, [w:] „W Trakcie. Poszukiwanie artystycznego i historycznego potencjału w nowoczesnych produktach turystyki kulturowej na przykładzie Traktu Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu”, red. Piotr Bernatowicz, Poznań 2012. 
_
„Kaiserschloss Posen. Zamek cesarski w Poznaniu. Von der "Zwingburg im Osten" zum Kultursentrum "Zamek”. Od pruskiej "warowni na wschodzie" do Centrum Kultury ZAMEK Katalog wystawy, red. Janusz Pazder, Evelyn Zimmermann, Potsdam-Poznań 2003.
_
Zenon Pałat, „Architektura a polityka. Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej w Poznaniu na początku XX wieku”, Poznań 2011.
_
Janusz Pazder, „Zamek cesarski”, Poznań 2010.
_
Jan Skuratowicz, „Architektura Poznania 1890-1918”, Poznań 1991.

Zwiedzanie Zamku

Zamek dostępny jest dla zwiedzających codziennie w g. 9-22. Bezpłatnie można zwiedzać hole, korytarze i dziedzińce zamkowe. 
W jedną wybraną niedzielę miesiąca organizujemy NIEDZIELĘ NA ZAMKU. Można wtedy wziąć udział w otwartym wykładzie oraz bezpłatnym zwiedzaniu z przewodnikiem, odbywającym się o g. 12.
Również raz w miesiącu odbywa się nocne zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Jest ono rozbudowaną wersją standardowego spaceru po gmachu w ograniczonej liczbowo grupie. 
W okresie od kwietnia do października w naszym programie można poznać piwnice i strychy podczas zwiedzania PS.
Dodatkowo każdy typ wycieczki można zamówić u zamkowych przewodników pod numerem telefonu 61 64 65 288 lub mailowo zwiedzanie@ckzamek.pl. Terminy zwiedzań uzależnione są od dostępności przewodników oraz programu CK ZAMEK, dlatego należy je ustalać z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

CENNIK ZWIEDZAŃ

Dofinansowanie z UE

Od 2010 do 2012 roku trwała przebudowa kompleksu Sali Wielkiej Centrum Kultury ZAMEK celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

HISTORIA PROJEKTUKALENDARIUM PRACPRZEBUDOWA W LICZBACH                    

Renowacja zachodniej części dawnego Zamku Cesarskiego


Centrum Kultury ZAMEK otrzyma ponad 14 milionów złotych dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na projekt zgłoszony do konkursu dotacyjnego w ramach priorytetu "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury".

zakres projektu

1/ konserwacja reprezentacyjnych wnętrz na parterze, I i II piętrze w części zachodniej dawnego Zamku Cesarskiego, konserwacji poddane zostaną: zabytkowa kamieniarka (podłogi i okładziny kamienne), tynki i sztukaterie, stolarka (boazerie, parkiety oraz wymiana lub konserwacja okien),

2/ prace instalacyjne w dziedzinie elektrycznej, niskoprądowej i sanitarnej,

3/ usuniecie, wtórnie wbudowanych w latach 60., ścian w holu II piętra,

4/ wyposażenie przestrzeni (zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i projekcyjnego oraz oświetlenia scenicznego), umożliwiające realizację szerokiego programu kulturalnego, w tym teatralnego, muzycznego
i ekspozycji sztuki współczesnej,

5/ wyposażenie w system audio-wideo, przewodników umożliwiający opracowanie rozbudowanego programu zwiedzania obiektu grupowo i indywidualnie, również przez osoby z niepełnosprawnościami, np. osoby niewidome i słabowidzące,

6/ zakup sprzętu do digitalizacji posiadanych materiałów archiwalnych,

7/ zakup sprzętu komputerowego w celu utworzenia multimedialnej biblioteki i czytelni.

 
efekty realizacji

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do szerszego i pełniejszego wykorzystania potencjału miejsca, jakim jest zabytkowe skrzydło zamku. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa ogólnodostępna przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej (40,73 % powierzchni użytkowej zachodniego skrzyła).

Odrestaurowane wnętrza zamku, będą stanowiły całoroczną atrakcję (obiekt jest i będzie dostępny codziennie
w godzinach od 10 do 22), przyciągającą nie tylko okolicznych mieszkańców, ale także osoby z innych części regionu
i kraju.

Planowane nowe formy (wydarzenia) kulturalno-edukacyjne to przede wszystkim: wystawy sztuki współczesnej, spektakle, laboratorium sztuk wizualnych, kameralne koncerty muzyki nowej, współczesnej i dawnej, pokaz filmowy na temat historii zamku w kontekście historii Poznania i Polski, spacery architektoniczne, biblioteka
i czytelnia multimedialna zamku oraz historii i kultury Poznania, ekspozycja wybranych zachowanych artefaktów
z pierwotnego wystroju Zamku Cesarskiego.

Oferta ta będzie skierowana do szerokiej grupy odbiorców w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób niepełnosprawnych.


Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017‒2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 20 657 911,21 PLN.

Kwota dofinansowania z EFRR: 14 341 880,76 PLN.