ZAMEK Culture Centre

- homepage

14. ETHNO PORT POZNAŃ \ Zmiany klimatu 2021: podstawy fizyczne

W Holu Wielkim CK ZAMEK można będzie przeczytać fragmenty najnowszego raportu IPCC 2021 - Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zatytułowanego „Zmiany
klimatu 2021: podstawy fizyczne”. Dokonany przez nas wybór kilku najważniejszych informacji jest alarmującym dowodem na to, że powtarzając tytuł znanego filmu, MOŻNA PANIKOWAĆ.______
Plansza zawiera informacje o globalnym ociepleniu w liczbach.  Opisuje jak z kolejnymi latami będzie wzrastać temperatura, a z nią jak podniesie się ocean. Tekst oddziela linia, po jej prawej stronie jest informacja o wykorzystanym raporcie

This website uses cookies

If you want to accept only necessary cookies or adjust your consent for analytics or marketing cookies (which are not essential), make your selection below and click "Allow selected" Check Privacy policy for more information